Kıyaslama Çalışmaları

Kıyaslama (Benchmarking) çalışmaları, bir işletmenin faaliyet yürütmekte olduğu sektördeki mevcut durumunun belirlenebilmesi, enerji verimliliğindeki gelişimlerinin analiz edilebilmesi ve performans iyileştirmelerine yardımcı olunabilmesi amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımız bünyesinde bugüne kadar cam, çimento, demir-çelik, şeker ve tekstil sektörlerinde kıyaslama çalışmaları yürütülmüştür. Yeni Enerji Verimliliği Yazılımı ile birlikte seramik ve kâğıt ve kâğıt ürünleri sektörlerinde de kıyaslama çalışmaları gerçekleştirilecektir.